ANBI

Stichting de Droomboom wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder volgen de verplichte gegevens van Stichting de Droomboom.

Stichting de Droomboom

Kamer van Koophandel
82118014

RSIN of Fiscaal nummer
817080788

AGB
73731106

Contactgegevens
Sint Vitusweg 1
1261 TK Blaricum
035-7852523
info@stichtingdedroomboom.nl

www.stichtingdedroomboom.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Raad van Bestuur:
mevrouw E.N. Rabbe, voorzitter, de heer W. Heeringa, penningmeester, mevrouw L. Vlasblom, secretaris

Raad van Toezicht:
mr. H. Brouwer, voorzitter, de heer J. Ketjen, mevrouw A. Petrov

Doelstelling
Stichting de Droomboom geeft behandeling aan jonge kinderen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een ontwikkelingsachterstand door vroegtijdige intensieve interventie met fulltime 1:1 ratio kind-trainer, volgens principes uit de wetenschap Applied Behavior Analysis. De Droomboom verzamelt kennis en expertise op het gebied van Applied Behavior Analysis en geeft hierin trainingen aan ouders en hulpverleners. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan
De Droomboom wil kinderen die eerder niet aan onderwijs deel konden nemen samen met ouders intensief in hun ontwikkeling stimuleren opdat inclusie in de maatschappij en deelname aan passend onderwijs wel tot de mogelijkheden van het kind gaat behoren. Meer lees je in ons beleidsplan.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Directeur en medewerkers van de Droomboom ontvangen salaris binnen de richtlijnen van de CAO Sociaal Werk (CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening).

Jaarrekeningen

Home Over ons Algemeen ANBI