Stage

Stichting De Droomboom heeft elk jaar plaats voor stagiaires. Volg je de opleiding HBO Pedagogiek, ben je minimaal drie dagen per week beschikbaar voor de periode van een jaar en ben je geïnteresseerd in onze doelgroep en ons werk? 

Als stagiaire ben je boventallig. Je maakt de ABA-principes eigen en voert onder voortdurende begeleiding van de ABA-trainer het behandelplan uit. Je leert gedrag observeren en noteren, data nemen tijdens trainingen en het contact met ouders en andere betrokken hulpverleners zowel schriftelijk als mondeling onderhouden. Je maakt verslagen en schrijft mee aan behandelplannen. Je neemt deel aan behandelplanbesprekingen en teamvergaderingen. 

Je volgt een kindgerichte opleiding op minimaal HBO niveau. Je hebt de mogelijkheid om minimaal drie dagen per week stage te lopen (woensdagen uitgesloten). 

Interesse?

Stuur dan een email met c.v. naar lily.vlasblom@stichtingdedroomboom.nl

 

Home Werken bij Stage