Werkwijze

De Droomboom maakt gebruik van ABA principes om op positieve, creatieve en flexibele wijze communicatie, spel, sociale interactie en zelfredzaamheid aan te leren.

In onze programma’s:

• splitsen we vaardigheden op in kleine onderdelen;
• wordt één onderdeel per keer aangeleerd totdat het beheersd wordt;
• zijn er veel momenten van herhaling;
• geven we noodzakelijke hulp in het uitvoeren van de onderdelen en bouwen we deze hulp af;
• wordt iedere goede respons beloond;
• worden eerst gemakkelijkere vaardigheden aangeleerd;
• complexe vaardigheden worden pas geïntroduceerd wanneer het kind de voorafgaande vaardigheden beheerst.

Ieder Droomboomkind heeft zijn eigen individueel educatie plan (IEP) met daarin leerdoelen opgesteld door ouders en trainers. Leren communiceren is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Dagelijks wordt er data genomen van de doelen en elke kwartaal wordt het IEP geevalueerd met ouders en worden vervolgdoelen opgesteld. 

Ouders krijgen thuis en op de Droomboom met regelmaat samen met hun kind training zodat het geleerde gegeneraliseerd kan worden naar meerdere omgevingen. Hierdoor kunnen ouders ook na de behandeling op de Droomboom hun kind verder blijven stimuleren in de ontwikkeling. 

Dagelijks is er bij halen en brengen een overdrachtsmoment waarbij ouders en trainers elkaar op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Ook sturen ouders en trainers elkaar dagverslagen, vaak ondersteund met film. 

Binnen de Droomboom werken we met een fase-systeem om de kinderen geleidelijk te kunnen voorbereiden op de overstap naar onderwijs.

Fase 1

is de fase waarin de meeste kinderen starten als zij voor het eerste binnenkomen op de Droomboom. De kinderen in fase 1 hebben behoefte aan 1-op-1 behandeling in aparte ruimtes om contact te leren leggen met de trainers. Het aanleren van communicatie is het belangrijkste ontwikkelingsdoel. 

Fase 2

Kinderen in fase 2 krijgen 1-op-1 behandeling in aparte ruimtes of ruimte waar meer kinderen en trainers werken. Ze oefenen daarnaast in groepsverband in de 'oefengroep'. De kinderen in deze fase zijn toe aan het aanleren van sociale interacties met andere kinderen. In de oefengroep zitten 3 of 4 kinderen en één of twee juffen (ABA trainers) afhankelijk van de samenstelling van de oefengroep. De 1-op-1 behandeling richt zich op alle andere leerdoelen én uiteraard wederom op communicatie. 

Fase 3

De kinderen in fase 3 oefenen in onderwijs met een schaduw (ABA trainer) en in de oefengroep op de Droomboom. Kinderen in deze fase zijn gestart met het aanleren van schoolse vaardigheden als beginnend rekenen, lezen en schrijven. Ze hebben inmiddels geleerd om op de Droomboom sociale interactie met andere kinderen aan te gaan en gaan deze vaardigheden generaliseren naar onderwijs. De schaduw signaleert tijdens het oefen in onderwijs waar het kind nog moeite mee heeft en deze vaardigheden kunnen dan in de oefengroep worden aangeleerd, waarna weer generalisatie in onderwijs plaats vindt. 

Fase 4

is de fase waarin de kinderen fulltime gaan oefenen in onderwijs met een fulltime schaduw (ABA trainer) van de Droomboom. 

Fase 5

Uiteindelijk stromen kinderen uit in fase 5 en gaan zij fulltime naar onderwijs. De behandeling vanuit de Droomboom is afgebouwd naar enkel observaties en adviesgesprekken met de leerkrachten. 

 

 

 

Home Over ons Algemeen Werkwijze