Fiscaal voordeel

De belastingdienst heeft Stichting de Droomboom erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan de Droomboom worden erkend als een fiscale gift die in principe aftrekbaar is van jouw belastbaar inkomen. Op deze wijze betaalt de belastingdienst mee aan de ondersteuning die je wilt geven.

De belastingdienst maakt onderscheid tussen periodieke en incidentele giften. In 2014 zijn de voorwaarden waaronder je in aanmerking komt voor belastingvoordeel bij periodieke giften versoepeld waardoor deze manier van geven zeer aantrekkelijk is geworden.

Belastingvoordeel bij periodieke giften

Bij periodieke giften verplicht men zich om vijf jaar lang jaarlijks een bedrag aan een ANBI te schenken. Het grote voordeel van een periodieke gift is dat bij deze giften het drempelsysteem dat bij incidentele giften wordt gehanteerd, niet van toepassing is. Je kunt dus ook bij relatief kleine giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Tot nu toe was het echter zo dat je bij een periodieke gift aan een ANBI verplicht was een dure notariële akte op te laten stellen. Dat maakte een periodieke gift voor veel mensen niet interessant.

Vanaf 1 januari 2014 volstaat echter een eenvoudige schriftelijke overeenkomst met de ANBI. Op de website van de belastingdienst zijn hiervoor standaardformulieren beschikbaar. Periodiek schenken wordt hiermee gemakkelijk en aantrekkelijk.

Heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie over de exacte voorwaarden voor het aftrekken van giften op de website van de belastingdienst.

Stichting de Droomboom beantwoordt aanvullende vragen en helpt je bij het invullen van de schriftelijke overeenkomst voor een periodieke gift.

Home Sponsoring Fiscaal voordeel