Wetenschappelijk onderzoek

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat ABA effectief is bij de behandeling van autisme. In 2009 verscheen in Nederland het rapport van de Gezondheidsraad waarin staat dat ABA interventies (ook wel: Early Intensive Behavioral Interventions, EIBI), het meest effectief blijken bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden, en het verminderen van probleemgedrag van kinderen met ASS.

Er is in de Verenigde Staten en elders veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ABA (zie Eldevik, Hastings, Hughes, Jahr, Eikeseth & Cross, 2009; Lovaas, 1987; Peters-Scheffer, Didden, Korzilius & Sturmey, in press; Sallows & Graupner, 2005).

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar effectiviteit van ABA bij autisme. Peters-Scheffer, Mulders en Didden (2008)1 onderzochten de effecten van Discrete Trial Training (DTT), een toepassingsvorm van ABA, bij kinderen met autisme (ASS) en een verstandelijke beperking. Na acht maanden behandeling was de gemiddelde toename in ontwikkelingsleeftijd bij kinderen met DTT 8,92 maanden en bij kinderen in de controle groep 2,41 maanden, een significant verschil.

Er is ook onderzoek gedaan naar het effect van het vroegtijdig inzetten van ABA en daaruit bleek een significante besparing op de zorgkosten op lange termijn.

1Fostering development in young children with autism spectrum disorders and intellectual disability: A center-based discrete trial approach, 2013, N. C. Peters-Scheffer

Lees het volledige onderzoek hier

Onderzoek Radboud Universiteit

Home ABA Wetenschappelijk onderzoek