Meldcode

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht ons een meldcode te hebben en medewerkers in staat te stellen daarmee te werken. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe we op de Droomboom om gaan met het signaleren en melden van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Home Over ons Kwaliteit Meldcode