Klachten

 

In gesprek

Samenwerking met ouders is van groot belang voor een goede behandeling van het kind. Daarom zoeken we samen naar oplossingen bij een verschil van mening of klacht. Ouders kunnen altijd in gesprek gaan met hun mentor, trainer of directie.

Klachtenfunctionaris

Komen we er samen toch niet uit en wil je een klacht indienen, dan kan je contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir via bemiddeling@quasir.nl  Quasir adviseerd bij het vinden van een oplossing. Wanneer deze bemiddeling niet leidt tot een gewenst resultaat kun je ondersteuning krijgen bij het indienen van een klacht.

Klachtencommissie

Je kunt deze formele klacht indienen bij de klachtencommissie van Quasir. Dit kan per e-mail via naar ambtelijksecretaris@quasir.nl  De klachtencommissie is onafhankelijk en doet onderzoek naar uw klacht door alle partijen te horen. Vervolgens volgt er een uitspraak.

Klachtenreglement

Het volledige klachtenreglement lees je hier

Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg. Zo bereik je Jeugdstem

· Bel gratis naar 088 – 555 1000
· Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Home Over ons Kwaliteit Klachten