Missie en visie

 

Missie

Stichting de Droomboom helpt kinderen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een ontwikkelingsachterstand, hun familie en andere betrokkenen door vroegtijdige intensieve interventie met fulltime één-op-één behandeling gebaseerd op principes vanuit de wetenschap Applied Behavior Analysis (ABA).

Kinderen die stilstaan in hun ontwikkeling en niet aan onderwijs deel kunnen nemen worden gestimuleerd opdat zij zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij en zo mogelijk in kunnen stromen in onderwijs.

We bieden kinderen een unieke leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke onderdelen zijn.

De Droomboom biedt kinderen met autisme een betere toekomst.

De Droomboom….leren leren met autisme!

Visie

Alle medewerkers van de Droomboom werken volgens de principes en aanvullende kenmerken van Applied Behavior Analysis.

 

Home Over ons Algemeen Missie en visie