Aanmeld route

 

Kennismakingsbezoek

Is jullie kind jonger dan 4 jaar bij aanmelding en heeft een diagnose autismespectrumstoornis in combinatie met een ontwikkelingsachterstand én is de verwachting dat jullie kind zich niet kan ontwikkelingen in een groep? Dan is behandeling op de Droomboom misschien passend.

Neem telefonisch contact op met de directie van de Droomboom. Jouw eerste vragen worden gelijk beantwoord en je kan een afspraak maken voor een eerste kennismakingsbezoek. Je ontvangt per e-mail een bevestiging.

Tijdens het bezoek krijgen ouders een rondleiding door de Droomboom, kijken kort mee in behandelsessies en daarna is er alle tijd om informatie met elkaar uit te wisselen over jullie kind en de behandeling op de Droomboom.  Bij het kennismakingsbezoek hoeft jullie kind nog niet mee, zo heb je alle tijd om een indruk te krijgen van de Droomboom. 

Observatie

Wanneer je na het kennismakingsbezoek besluit om verder te onderzoeken of jouw kind op de Droomboom geplaatst kan worden, plannen we een observatie voor jullie kind in. Vooraf aan de observatie vragen wij je een vragenlijst in te vullen en deze samen met alle relevante verslaglegging aan ons toe te sturen. Tijdens de observatie mag jullie kind de Droomboom verkennen en proberen we al spelenderwijs contact te leggen. Ouders zijn tijdens de observatie in de ruimte aanwezig en mogen, als ze dat willen, ook met hun kind spelen.

Overleg

Na de observatie buigt het team zich over de aangeleverde verslagen, observatie bevindingen en jullie hulpvraag. Wanneer we denken aan jullie hulpvraag te kunnen voldoen kan jullie kind op de wachtlijst geplaatst worden. Je ontvangt dan een aanmeldformulier. Nadat we deze retour hebben gekregen ontvang je een bevestiging van wachtlijstplaatsing.

Mochten we niet aan jullie hulpvraag kunnen voldoen, dan laten we jullie dit weten met reden en advies.  

Wachttijd

In de periode dat jullie kind op de wachtlijst staat, kunnen ouders kosteloos de workshops volgen om zo alvast kennis op te doen en thuis een start te kunnen maken met het toepassen van ABA. 

We streven er naar om jullie kind zo snel mogelijk, voor de 5de verjaardag, te plaatsen. Wanneer er een lange wachttijd is volgt er meestal nog een tweede observatie. In korte tijd kan er bij jonge kinderen veel veranderen.  Soms blijkt behandeling op de Droomboom dan niet meer passend.

Start op de Droomboom

Zodra we zicht hebben op een plaatsingsdatum laten we jullie dit weten. Belangrijk is dat je dan direct contact opneemt met jouw jeugdconsulent bij de gemeente voor het verkrijgen van een beschikking en toewijzing. Ook krijg je dan alle praktische informatie voor de eerste dag. 

De eerste vier maanden na plaatsing gelden als proefperiode. Mocht het kind geen positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt in de proefperiode en/of ouders nemen niet actief deel aan de behandeling, dan zal de proefplaatsing niet worden voortgezet.

 

Home Zorgaanbod Aanmeld route