Ouderbegeleiding

Om de behandeling op de Droomboom succesvol te laten zijn is het erg belangrijk dat ouders achter de werkwijze staan, begrijpen wat er gebeurt en de methodiek ook in de thuissituatie zoveel mogelijk toepassen. Daarom organiseert de Droomboom voor ouders een serie workshops over ABA. Het volgen van deze workshops is kosteloos maar niet vrijblijvend. Ook zijn ouders van harte welkom om regelmatig een ochtend of een middag mee te lopen met hun kind op de Droomboom. Daarnaast vinden er zeer regelmatig thuistrainingen plaats, waar wordt gefocused op specifieke probleemsituaties en waar ouders worden geholpen om de principes van ABA ook thuis te gebruiken.

Stichting de Droomboom verwacht van ouders dat zij actieve deelnemers zijn van het team dat rondom hun kind staat. Ze probeert ze daarom zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. Om de zorg voor het kind zo goed mogelijk af te stemmen onderhoudt de Droomboom – in overleg met de ouders – eventueel ook contact met andere hulpverleners van het kind, zoals een logopedist of een fysiotherapeut, zweminstructeur of oppas. 

Omdat we uit onderzoek weten dat bij ABA behandeling het kind vooruit gaat terwijl het stress niveau van ouders niet afneemt, bieden we ouders de mogelijkheid om ACT sessies te volgen. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomen, zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt. Onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van ACT het stress niveau van ouders doet dalen en ouders beter kunnen omgaan met gedrag van hun kinderen. (Marino et al., 2021)

Home Zorgaanbod Ouderbegeleiding