Doelgroep

Stichting de Droomboom geeft behandeling aan kinderen met een autismspectrumstoornis in combinatie met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van twee tot acht jaar.

Op basis van de volgende criteria komt een kind in aanmerking voor plaatsing op de Droomboom:

 • Bij aanmelding is het kind tussen de twee en drieenhalf jaar oud.
 • Bij het kind is de (voorlopige) diagnose autismespectrumstoornis gesteld.
 • Ouders staan volledig achter de behandeling en werken actief mee aan de behandeling, zowel op de Droomboom als thuis.
 • Ouders volgen de door de Droomboom gegeven ABA-workshops.
 • Ouders dragen actief bij aan het opstellen van de leerdoelen.
 • In het gezin en de omgeving van het kind is voldoende draagkracht om de behandeling uit te voeren.
 • Het kind ontvangt niet tegelijkertijd een andere vorm van hulpverlening of behandeling.
 • De vrijgekomen plaats past voor wat betreft leeftijd en ontwikkelingsniveau bij het te plaatsen kind.
 • Het aantal vrijgekomen uren biedt het kind voldoende mogelijkheid tot ontwikkeling.
 • Er wordt rekening gehouden met de tijd dat het kind op de wachtlijst staat.
 • Kinderen woonachting in regio Gooi en Vechtstreek hebben voorrang als alle andere criteria gelden.

Home Over ons Algemeen Doelgroep