Het team

De Droomboom is een stichting. De organisatiestructuur bestaat uit een raad van toezicht, een raad van bestuur en het behandelteam. In het kader van medezeggenschap en ondersteuning is er een ouderraad ingesteld.

Home Over ons Het team