Wat is ABA

ABA staat voor Applied Behavior Analysis, ofwel: toegepaste gedragsanalyse. ABA is een wetenschappelijke benadering, waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar hoe de (sociale) omgeving ons gedrag beïnvloedt en hoe ons gedrag de (sociale) omgeving beïnvloedt.

Aan de hand van principes van ABA wordt gedrag van mensen precies beschreven, verklaard en, waar nodig, veranderd. De ABA principes zijn duidelijk omschreven en uitgebreid onderzocht. Hun toepassing is effectief gebleken om op alle mogelijke gebieden het dagelijks functioneren van mensen te verbeteren, hun welzijn te vergroten en gedragsproblemen te verminderen, zoals binnen de opvoeding, in het onderwijs, bij mensen met een verstandelijke beperking, en in werksituaties. Centraal staat het aanleren van gedrag dat functioneel is voor de persoon in kwestie en dat sociaal en cultureel gezien belangrijk is, en het vervangen van niet gewenst of niet functioneel gedrag.

Voorafgaand aan behandeling wordt zowel gedrag (B = behavior) geobserveerd, als ook wat eraan vooraf gaat (A = antecedenten) en wat erop volgt (C = consequenties). Deze ABC’s geven inzicht in de omgevingsfactoren die het gedrag beïnvloeden en vormen de basis voor behandeling. Verdere dagelijkse observaties en data wijzen uit of de behandeling effectief is of bijgesteld moet worden.

We kennen verschillende hulpverleningsvormen gebaseerd op ABA, zoals Discrete Trial Training (DTT), Pivotal Response Treatment (PRT), Picture Exchange Communication System (PECS), Verbal Behavior approach (VB), Natural Environment Training (NET)/incidental teaching en Precision Teaching (PT).

Veelgestelde vragen over ABA

Wat kenmerkt de behandeling op de Droomboom?

Op de Droomboom werken we met de principes uit ABA. De kinderen starten in voltijds 1-op-1 behandeling en volgen verschillende fases tot en met uitstroom. Ouders hebben een belangrijke en onmisbare rol in de behandeling. Zij passen de behandeling toe in de thuissituatie en worden daar intensief door het Droomboomteam in begeleid. Bij de overstap naar onderwijs wordt het kind begeleid in de klas door een Droomboom trainer.

Waarin verschilt de behandeling op de Droomboom van een KDC ?

Op de Droomboom komen kinderen met autisme zonder verstandelijke beperking of met autisme en een verstandelijke beperking. Zij komen nog niet tot ontwikkeling in een groep en hebben 1-op-1 behandeling nodig. Kinderen stromen meestal voor hun 8ste verjaardag uit naar onderwijs. We behandelen vanuit de ABA principes.

Op een KDC komen kinderen met een verstandelijke beperking met of zonder autisme. Kinderen kunnen tot hun 18de verjaardag het KDC blijven bezoeken. Er wordt gewerkt in groepen en er worden verschillende methodieken gebruikt.

Home ABA