Stichting de Droomboom

Welkom op de website van Stichting de Droomboom. De Droomboom is een behandelcentrum voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis. De Droomboom is in 2006 opgericht door ouders van kinderen met autisme, in samenwerking met een GZ-psycholoog en een ABA consultant.

Kinderen met autisme hebben vaak veel mogelijkheden en soms grote talenten: met de juiste begeleiding kunnen ze zich goed ontwikkelen. Helaas redden veel van deze kinderen het in eerste instantie niet in het regulier of speciaal onderwijs.Stichting de Droomboom probeert met behulp van intensieve training deze kinderen te stimuleren. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk leren functioneren, zich zover mogelijk ontwikkelen en zo mogelijk weer in kunnen stromen in onderwijs.

De Droomboom biedt kinderen met autisme een unieke leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. We behandelen en begeleiden kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar; we werken intensief en fulltime met de kinderen en we hanteren de ABA-principes (Applied Behavior Analysis).

De Droomboom….leren leren met autisme! Op deze website vind u meer informatie over Stichting De Droomboom en onze werkwijze.

Stichting de Droomboom | Sint Vitusweg 1 | 1261 TK Blaricum | 035-7852523 | info@stichtingdedroomboom.nl | School Zone | Ontwikkeld door Rara Theme. Mogelijk gemaakt door WordPress.