Stichting de Droomboom is een kleinschalig behandelcentrum. Wij bieden plaats aan maximaal 18 kinderen. Door de voor Nederland innovatieve behandelmethode waarvoor nog geen kostendekkende vergoeding bestaat,  is een snelle groei van kindplaatsen helaas uitgesloten. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van het aanbod waarborgen.

Er komt een plaats vrij zodra een ander kind de Droomboom verlaat of uitstroomt naar onderwijs. Gemiddeld stromen jaarlijks 3-4 kinderen uit.

Het is op dit moment alleen mogelijk om een digitaal kennismakingsbezoek te brengen aan de Droomboom. Coronamaatregelen, waaronder schoolsluitingen, hebben invloed op schoolplaatsing waardoor wachttijd voor plaatsing op de Droomboom steeds verder oploopt. Op dit moment plaatsen we daarom geen kinderen op de wachtlijst. 

In de periode van plaatsing op de wachtlijst tot start op de Droomboom bieden wij de mogelijkheid om de ouders te trainen in ABA in de vorm van cursussen en thuistrainingen, waardoor het programma van het kind toch kan starten. Inmiddels is ook voor thuistrainingen een wachtlijst ontstaan.