De Droomboom heeft samenwerkingsverbanden met meerdere professionals.

Logopediste
De Droomboom heeft een samenwerkingsverband met logopediepraktijk Uniek. Logopediste Lieneke de Jong geeft wekelijks behandeling aan de kinderen van de Droomboom. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de ouders en de trainers van de kinderen. De trainers laten de oefeningen die de logopediste adviseert dagelijks terugkomen in de trainingen. De adviezen van de logopediste worden bovendien verwerkt in het Individueel Educatie Plan (behandelplan) van uw kind.

Kinderfysiotherapeute
Daarnaast heeft de Droomboom een samenwerkingsverband met kinderfysiotherapeut Ianthe van der Deijl van Kinderfysiotherapie Amersfoort. Wekelijks behandelt Ianthe de Droomboomkinderen in nauwe samenwerking met ouders en mentor.
De kinderfysiotherapeute brengt de gebieden die extra oefening nodig hebben in kaart en adviseert trainers hoe zij de ontwikkeling van bepaalde motorische vaardigheden kunnen stimuleren. De trainers laten de aanbevolen oefeningen dagelijks terugkomen in de trainingen. Dit waarborgt dat uw kind voldoende beweging krijgt en dat bepaalde vaardigheden extra geoefend worden. Ook worden de adviezen van de kinderfysiotherapeute verwerkt in het Individueel Educatie Plan (behandelplan) van uw kind.

Onderwijs
Eén van de belangrijkste doelstellingen van Stichting de Droomboom is dat de Droomboomkinderen (indien mogelijk) uitstromen naar een vorm van onderwijs. Om deze overgang goed te laten verlopen zijn goede contacten met scholen erg belangrijk. Daarom investeert de Droomboom in samenwerking met scholen voor regulier- en speciaal onderwijs in de regio.

Abacus
De Droomboom werkt samen met Kirsten Ruigendijk van Abacus. Kirsten Ruigendijk heeft ervaring als ondermeer ABA trainer en geeft begeleiding bij gezinnen thuis. De Droomboom verwijst door naar Abacus wanneer de inschatting is dat behandeling op de Droomboom niet noodzakelijk is en begeleiding in de thuissituatie voldoende. Tevens geeft Kirsten Ruigendijk tijdelijk begeleiding in de thuissituatie wanneer een kind bij de Droomboom op de wachtlijst staat voor behandeling.