Om de behandeling op de Droomboom succesvol te laten zijn is het erg belangrijk dat ouders achter de werkwijze staan, begrijpen wat er gebeurt en de methodiek ook in de thuissituatie zoveel mogelijk toepassen. Daarom organiseert de Droomboom voor ouders een serie workshops over ABA. Ook zijn ouders – in overleg – van harte welkom om regelmatig een ochtend of een middag mee te lopen met hun kind op de Droomboom. Daarnaast vinden er thuistrainingen plaats, waar wordt gefocused op specifieke probleemsituaties en waar ouders worden geholpen om de principes van ABA ook thuis te gebruiken.

Stichting de Droomboom verwacht van ouders van kinderen die naar de Droomboom gaan dat zij actieve deelnemers zijn van het team dat rondom hun kind staat. Ze probeert ze daarom zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. Om de zorg voor het kind zo goed mogelijk af te stemmen onderhoudt de Droomboom – in overleg met de ouders – eventueel ook contact met andere hulpverleners van het kind, zoals een logopedist of een fysiotherapeut.

Als stichting zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de hulp en inzet van ouders. Ouders kunnen een bijdrage leveren door hulp te bieden bij sponsorwerving en – activiteiten, klusjes in en om de Droomboom, voorbereiden van materialen en andere activiteiten. Ook wanneer u suggesties hebt betreffende materialen, activiteiten e.d. bent u van harte welkom om dit met ons te bespreken.

De Droomboom ouders komen samen in de ouderraad. De ouderraad stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van de Droomboom waar de ouderraad aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.