Stichting de Droomboom heeft een klachtenregeling, een onafhankelijk klachtenbemiddelaar en een klachtencommissie.

In principe zal altijd worden geprobeerd om klachten, geschillen of conflicten onderling op te lossen. Als ouders er met het betreffende lid van het team niet uitkomen, kan de hulp van de directeur worden ingeroepen.

Mochten ouders de behoefte voelen over een klacht te praten met een onafhankelijk persoon, dan kunnen ze terecht bij de klachtenbemiddelaar, die tevens de voorzitter is van de klachtencommissie. De taak van de klachtenbemiddelaar is in eerste instantie het aanhoren van de klacht. Zij zal ouders bijstaan en zo mogelijk adviseren in het zoeken naar een oplossing. De klachtenbemiddelaar kan samen met de ouders de gesprekken met het team van de Droomboom voorbereiden en kan op verzoek van de ouders aanwezig zijn bij de gesprekken. In deze functie is de klachtenbemiddelaar geen partij.

Als gesprekken met het team en eventuele bijstand van de klachtenbemiddelaar niet leiden tot een positief resultaat bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Droomboom. Deze klachtencommissie bestaat uit 3 leden. De voorzitter is niet verbonden aan de Droomboom en is dus onafhankelijk. De klachtencommissie zal het aangeklaagde teamlid de gelegenheid geven om te reageren op de klacht. Eventueel kan er een gesprek plaatsvinden. De klachtencommissie doet binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een uitspraak.

De Droomboom handelt conform de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector.

Voor meer informatie over de exacte klachtenprocedure verwijzen we naar de informatiegids.