De behandeling die de Droomboom aanbiedt wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet.  Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Jeugdwet moet u een beschikking aanvragen bij de gemeente waar u woont.

Soms komt een kind in aanmerking voor financiering uit de wet Langdurige Zorg. Bij jonge kinderen die de Droomboom bezoeken is dit zeer zelden het geval.

Een kind kan pas starten op de Droomboom als er een positieve beschikking vanuit de Jeugdwet is. Stichting de Droomboom kan u indien gewenste helpen met de aanvraag route.