De behandeling die de Droomboom aanbiedt wordt (gedeeltelijk) gefinancierd vanuit de WLZ. Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de AWBZ moet een indicatie worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Aanvraagformulieren kunt u downloaden op www.ciz.nl. Binnen zes weken nadat u de aanvraag heeft gedaan, ontvangt u bericht van het CIZ of uw kind in aanmerking komt voor zorg. Bij de aanvraag zult u argumentatie mee moeten sturen in de vorm van rapportages van deskundigen.

Een kind kan pas starten op de Droomboom als er een positief indicatie-besluit is. Stichting de Droomboom kan u helpen met de indicatie-aanvraag.