Doelgroep

Stichting de Droomboom geeft behandeling en begeleiding aan kinderen met een autisme spectrum stoornis en/of ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van twee tot en met acht jaar.

Op basis van de volgende criteria komt een kind in aanmerking voor plaatsing op de Droomboom:

  • Bij aanmelding is het kind tussen de twee en vijf jaar oud.
  • Bij het kind is de (voorlopige) diagnose autismespectrumstoornis gesteld.
  • Ouders staan volledig achter de behandeling en werken actief mee aan de behandeling, zowel op de Droomboom als thuis.
  • Ouders volgen de door de Droomboom gegeven ABA-cursussen.
  • Ouders dragen actief bij aan het opstellen van de leerdoelen.
  • In het gezin en de omgeving van het kind is voldoende draagkracht om de behandeling uit te voeren.
  • Het kind ontvangt niet tegelijkertijd een andere vorm van hulpverlening of behandeling.
  • De groepssamenstelling van de vrijgekomen plaats past voor wat betreft leeftijd en ontwikkelingsniveau bij het te plaatsen kind.
  • Het aantal vrijgekomen uren biedt het kind voldoende mogelijkheid tot ontwikkeling.
  • Er wordt rekening gehouden met de tijd dat het kind op de wachtlijst staat.
  • Kinderen woonachting in regio Blaricum hebben voorrang als alle andere criteria gelden.