Als u uw kind wilt aanmelden voor behandeling op de Droomboom kunt u telefonisch contact opnemen met de locatiemanager/ABA-consultant van de Droomboom. Tijdens dit gesprek zal u worden gevraagd om relevante informatie over uw kind naar ons op te sturen.

Als naar aanleiding van het telefoongesprek en na bestudering van de informatie blijkt dat uw kind aan de plaatsingscriteria voldoet, gaat de fase van screening in en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Bij dit intake-gesprek zijn beide ouders en het kind aanwezig.

Tijdens de intake observeren de teamleider/orthopedagoog en de ABA consultant uw kind en nodigen hem/haar uit tot spel. De volgende onderwerpen komen in het gesprek aan de orde:

  • de voorgeschiedenis van uw kind
  • eerdere of nog lopende hulpverlening
  • de hulpvraag en uw verwachtingen t.a.v. de Droomboom
  • de ABA-methodiek
  • het dagprogramma
  • de verwachte participatie van beide ouders (verplicht herhaaldelijk volgen van ABA workshops, meetrainen op de Droomboom en terugkerende training in de thuissituatie, betrokkenheid bij het opstellen van de leerdoelen)
  • bekostiging vanuit de WLZ door ZiN of PGB

Wanneer het gesprek een positieve uitkomst heeft wordt een afspraak gemaakt voor een vervolgintake bij u thuis. Tijdens deze intake zal de consultant u en uw kind in thuissituatie observeren en een aantal vragen stellen m.b.t. de thuissituatie.

Binnen twee weken na de intake wordt met u besproken of uw kind op de wachtlijst kan komen voor behandeling binnen de Droomboom.