Als u uw kind wilt aanmelden voor behandeling op de Droomboom kunt u telefonisch of per email contact opnemen met de  Droomboom. 

Als naar aanleiding van het telefoongesprek blijkt dat uw kind aan de plaatsingscriteria voldoet, gaat de fase van screening in en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Bij dit intake-gesprek zijn beide ouders en het kind aanwezig. Het kan ook zijn dat we het  eerste intake-gesprek zonder aanwezigheid van uw kind plannen zodat u alle tijd heeft om uw vragen te stellen. Dan plannen we daarna een tweede afspraak voor observatie van uw kind. 

Tijdens de intake observeren we uw kind en nodigen hem/haar uit tot spel. De volgende onderwerpen komen in het gesprek aan de orde:

  • de voorgeschiedenis van uw kind
  • eerdere of nog lopende hulpverlening
  • de hulpvraag en uw verwachtingen t.a.v. de Droomboom
  • de ABA-methodiek
  • het dagprogramma
  • de verwachte participatie van beide ouders (verplicht herhaaldelijk volgen van ABA workshops, meetrainen op de Droomboom en terugkerende training in de thuissituatie, betrokkenheid bij het opstellen van de leerdoelen)
  • bekostiging vanuit de Jeugdwet in ZiN of PGB

Wanneer het gesprek een positieve uitkomst heeft wordt een afspraak gemaakt voor een vervolgintake bij u thuis. Tijdens deze intake observeren we u en uw kind in thuissituatie en stellen een aantal vragen stellen m.b.t. de thuissituatie.

Binnen twee weken na de intake wordt met u besproken of uw kind op de wachtlijst kan komen voor behandeling binnen de Droomboom.