De informatie in dit onderdeel van de website is bedoeld voor ouders en hulpverleners. We beschrijven voor welke kinderen de Droomboom bedoeld is, hoe de aanmelding en de plaatsingsprocedure eruit zien en wat er wordt verwacht van de ouders en/of verzorgers van de kinderen op de Droomboom. Om een idee te geven van hoe het er op de Droomboom aan toe gaat, beschrijven we hier hoe een gemiddeld dagje Droomboom eruit ziet.

Een dag op de Droomboom

De dag begint op de Droomboom om 09.00 uur. Dan komen de kinderen binnen, met hun ouders. Ze hangen hun jas op en pakken hun tas uit. De kinderen nemen brood of een andere lunch mee van huis, fruit en eventueel een snack. Om 09.10 begint de kring. Tot die tijd kunnen de ouders overdracht doen aan de mentor of trainer waar het kind die dag mee werkt. Ieder kind heeft een eigen mentor, en werkt daarnaast met een of twee andere vaste trainers.

Tijdens de kring worden er liedjes gezongen en spelletjes en activiteiten gedaan, vaak gerelateerd aan een thema. Ook mogen kinderen die dat willen iets delen met de groep. In de kring worden ondersteunende gebaren gebruikt.

Na de kring gaan de kinderen werken of spelen met hun trainer. Alle kinderen krijgen gedurende de dag een-op-een begeleiding. Er wordt gewerkt en gespeeld in de groepsruimte, in aparte kamers en in de tuin. Om de sociale interactie te bevorderen brengen de trainers de kinderen regelmatig bij elkaar om samen te werken aan een opdracht of om te leren om samen te spelen. Kinderen die zich aan het voorbereiden zijn op uitstroom naar school, krijgen groepsinstructies in kleine groepjes en volgen bijvoorbeeld samen gymlessen. Daar leren ze ook om zelfstandig hun gymspullen aan en uit te trekken.

Ieder kind volgt een individueel educatieplan, dat de mentor van het kind in samenspraak met de ouders heeft opgesteld. Gedurende de dag wordt er gewerkt aan de leerdoelen die staan beschreven in dat plan. Gedurende de dag neemt de trainer data op. Die data worden aan het einde van de dag verwerkt. Zo wordt nauwkeurig bijgehouden hoe een kind zich ontwikkelt.

De kinderen eten samen fruit, lunchen samen en eten ‘s middags nog een snack. Ze pakken zoveel mogelijk hun eigen spullen bij elkaar en smeren hun eigen boterham. Als er boodschappen moeten worden gedaan voor de lunch, gaan één of twee trainers met ‘hun’ kinderen naar de supermarkt. Ook helpen de kinderen de trainers met opruimen.

Na de lunch wordt er vaak met de hele groep geknutseld, waarbij wordt aangesloten bij het thema van dat moment.

De kinderen en trainers gaan er regelmatig samen op uit. Gedurende het jaar worden er heel wat activiteiten georganiseerd, zoals een sportdag, een excursie naar de brandweer, pietengym, schaatsen en een bezoek aan de Cliniclowns. Ook komt er om de paar weken een groepje kinderen van een basisschool uit de buurt een middagje spelen met de kinderen.

In de middagkring sluiten de kinderen en de trainers de dag op de Droomboom af. Om 15.30 uur halen de ouders hun kinderen weer op. Ze horen dan van de trainer hoe de dag is verlopen.