Organisatie

Raad van Toezicht
Herman Brouwer, voorzitter
Joost Ketjen
Jos Verdier

Raad van Bestuur
Esther Rabbe-Grimbergen, voorzitter
Rob Schipper, penningmeester
Agnes Boertien, secretaris

PR Commissie
Agnes Boertien

Ouderraad
Selke Altena

Sylvia van Veen

Floor Nelissen

Klachtenbemiddelaar
Marian Vos

Comité van Aanbeveling
Prof. dr. W.P. Vandertop, neurochirurg
dr. N. Notermans, neuroloog
dr. H. van Tinteren, kinderarts ziekenhuis Hilversum en Medisch
dr. P. Maidman, kinder- en jeugdpsychiater RCKJP
A. van Zweden-van Buuren, ervaringsdeskundige