Raad van Toezicht
Herman Brouwer, voorzitter
Joost Ketjen
Jos Verdier

Raad van Bestuur
Esther Rabbe-Grimbergen, voorzitter
Willem Heeringa, penningmeester
Lily Vlasblom, secretaris

PR Commissie
vacature (vrijwilliger)

Ouderraad

Amy Bouwman

Esmee Helmstrijd

Hilleke Schenk

Klachtenbemiddelaar
Marian Vos

Comité van Aanbeveling
Prof. dr. W.P. Vandertop, neurochirurg
dr. N. Notermans, neuroloog
dr. H. van Tinteren, kinderarts ziekenhuis Hilversum en Medisch
dr. P. Maidman, kinder- en jeugdpsychiater RCKJP
A. van Zweden-van Buuren, ervaringsdeskundige