Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting de Droomboom. Zie voor meer informatie onderstaand document.

WNT 2019

WNT 2018