Stichting de Droomboom voldoet aan de ISO 9001: 2008 kwaliteitsmanagementsysteemnorm.

Dit houdt in dat het managementsysteem van de Droomboom voldoet aan de normeisen van ISO 9001, dat het kritisch wordt beoordeeld en dat indien nodig processen en procedures worden aangepast.

Jaarlijks vinden er interne en externe audits plaats om het systeem te beoordelen en te verbeteren of te actualiseren wanneer nodig.