Stichting de Droomboom ontvangt geen subsidie en de bijdrage uit de WLZ vergoedt slechts een gedeelte van de kosten. De Droomboom is dus voor een groot deel afhankelijk van sponsoring.

Alle leer– en speelmaterialen worden bekostigd uit sponsoropbrengsten, zoals;

Een jaar lang klei voor onze kinderen € 25,—
Spelmateriaal voor 1 kind € 50,—
Nieuwe voorleesboeken € 100,—
Een jaar lang verf voor onze kinderen € 125,—
Verstelbare stoel en tafel € 500,—

Ondersteuning aan gezinnen wordt bekostigd uit sponsoropbrengsten;

3-daagse ABA training voor ouders € 325,—
Brusjes dag voor andere kinderen binnen het gezin € 500,—

Opleiding, onderzoek en kantoorkosten worden bekostigd uit sponsoropbrengsten;

Computer voor dataverwerking van de kinderen € 1.000,—
Opleiding tot gecertificeerd BCaBA of BCBA € 5.000,—
1 jaar wetenschappelijk onderzoek naar ABA en autisme € 30.000,—