Stichting de Droomboom ontvangt geen subsidie en de bijdrage uit de WLZ en Jeugdwet vergoedt voor veel kinderen slechts een gedeelte van de kosten. De Droomboom is dus voor een groot deel afhankelijk van sponsoring.

Alle leer– en speelmaterialen worden bekostigd uit sponsoropbrengsten, zoals;

Een jaar lang klei voor onze kinderen € 25,—
Spelmateriaal voor 1 kind € 50,—
Nieuwe voorleesboeken € 100,—
Een jaar lang verf voor onze kinderen € 125,—
Verstelbare stoel en tafel € 500,—

Ondersteuning aan gezinnen wordt bekostigd uit sponsoropbrengsten;

ABA training voor ouders € 325,—
Brusjes dag voor andere kinderen binnen het gezin € 500,—

Opleiding, onderzoek en kantoorkosten worden bekostigd uit sponsoropbrengsten;

iPad voor dataverwerking per kind € 360,—
Externe opleiding en training medewerkers € 5.000,—
1 jaar wetenschappelijk onderzoek naar ABA en autisme € 30.000,—