De belastingdienst heeft Stichting de Droomboom erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan de Droomboom worden erkend als een fiscale gift die in principe aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Op deze wijze betaalt de belastingdienst mee aan de ondersteuning die u wilt geven.

De belastingdienst maakt onderscheid tussen periodieke en incidentele giften. In 2014 zijn de voorwaarden waaronder u in aanmerking komt voor belastingvoordeel bij periodieke giften versoepeld waardoor deze manier van geven zeer aantrekkelijk is geworden.

Belastingvoordeel bij periodieke giften

Bij periodieke giften verplicht u zich om vijf jaar lang jaarlijks een bedrag aan een ANBI te schenken. Het grote voordeel van een periodieke gift is dat bij deze giften het drempelsysteem dat bij incidentele giften wordt gehanteerd, niet van toepassing is. U kunt dus ook bij relatief kleine giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Tot nu toe was het echter zo dat u bij een periodieke gift aan een ANBI verplicht was een dure notariële akte op te laten stellen. Dat maakte een periodieke gift voor veel mensen niet interessant.

Vanaf 1 januari 2014 volstaat echter een eenvoudige schriftelijke overeenkomst met de ANBI. Op de website van de belastingdienst zijn hiervoor standaardformulieren beschikbaar. Periodiek schenken wordt hiermee gemakkelijk en aantrekkelijk.

Belastingvoordeel bij incidentele giften

Voor incidentele giften werkt de belastingdienst met een drempelsysteem. Dat betekent dat niet alle giften aftrekbaar zijn maar alleen de giften die boven de drempel uitkomen. De drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen wordt berekend bij uw fiscale aangifte. De aftrek bedraagt maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Uitgaande van een verzamelinkomen van bijvoorbeeld € 30.000 betekent dat er een fiscaal voordeel ontstaat als u meer dan € 300 aan giften aan ANBI’s heeft gedaan. Bij dit inkomen bedraagt de maximale giftenaftrek € 3.000. Daarnaast is de hoeveelheid belasting die u terug ontvangt uiteraard afhankelijk van uw inkomen (en belastingtarief).

Heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie over de exacte voorwaarden voor het aftrekken van giften op de website van de belastingdienst.

Stichting de Droomboom beantwoordt graag uw aanvullende vragen en helpt u graag bij het invullen van de schriftelijke overeenkomst voor een periodieke gift.