Stichting de Droomboom geeft een serie van 7 workshops in ABA:

Workshop 1: Inleiding in Applied Behavior Analysis
Deze workshop behandelt de basis principes van ABA procedures gebruikt bij het aanleren van vaardigheden bij kinderen met autisme of andere ontwikkelingsstoornissen. De nadruk ligt op het begrijpen en analyseren van gedragingen, het leren toepassen van positieve versterking en het koppelen van personen en omgeving aan versterkende voorwerpen en activiteiten. Het volgen van deze workshop is noodzakelijk voor deelname aan de vervolgworkshops.

Workshop 2: Leren Communiceren 
Kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen hebben vaak een verstoorde taalontwikkeling. Bij veel kinderen is (gesproken) taal volledig afwezig. Deze workshop geeft de basis voor het aanleren van vragen, conversatie, benoemen, receptieve taal en vocale imitatie. En is zeer geschikt voor ouders en hulpverleners van kinderen die over weinig tot geen (gesproken) taal beschikken. De focus ligt op het gebruik van B.F. Skinner’s analyse van taal en de verschillende verbale operanten. U leert hoe u communicatieve vaardigheden van kinderen kunt vergroten door motivatie te gebruiken. In deze workshop wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van beginnende communicatie met behulp van PECS, gebaren en beginnende vocalisatie. Wanneer het kind beschikt over een basiscommunicatie werken we verder aan de ontwikkeling van het stellen van vragen voor informatie, uitbreiden van woordenschat, zinsbouw, fluency en conversatie. U leert hoe u communicatieve vaardigheden van kinderen verder kunt vergroten door motivatie en gedragshulp te gebruiken en hoe u taal kunt aanleren in gestructureerde sessies en deze kunt generaliseren naar de dagelijkse omgeving. U kunt inschrijven wanneer u de workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 3: Motivatiegericht en Gestructureerd Leren 
In deze workshop leert u effectieve technieken om moeilijk te motiveren kinderen te ’leren leren’. U leert met behulp van positieve versterking en gedragshulp nieuw gedrag aan. U leert deze gedragshulp af te bouwen naar zelfstandigheid. Er wordt veel aandacht besteed aan het geven van instructie, het afwisselen van opdrachten, het geven van hulp, versterking en de snelheid van aanbieden om motivatie optimaal te houden.
Hoe vang ik de motivatie van mijn kind en maak ik van elk moment een leermoment? Dat is ook een vraag die deze workshop zal beantwoorden. U leert natuurlijke momenten waarin uw kind interesse toont in zijn omgeving herkennen en gebruiken voor het aanleren van nieuw gedrag. Een toename van sociale interactie en generalisatie van vaardigheden zijn bijkomende voordelen van deze manier van leren. U kunt inschrijven wanneer u de workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 4: Sociaal emotionele ontwikkeling & Spel
Hoe verloopt de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand? In deze workshop krijgt u inzicht in deze ontwikkeling en leert u hoe u uw kind optimaal kan stimuleren op sociaal emotioneel gebied. U krijgt ideeën en activiteiten die u direct thuis kunt gaan toepassen. Samenspelen en sociale interactie zijn vaardigheden waarbij heel veel eerder aangeleerde vaardigheden samen komen. Daarvan is communicatie er maar één. Sommige kinderen met ASS moeten eerst ook nog leren spelen met materialen. Dit maakt (samen)spel en sociale interactie gelijk tot een van de moeilijkste stappen. Deze workshop biedt u praktische handvatten hoe u uw kind hierin kunt stimuleren. U kunt inschrijven wanneer u de workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ en workshop 3 ‘Motivatiegericht leren’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 5:  Gedrag
Elke vorm van gedrag is communicatie, dus ook uitdagend of ongewenst gedrag. Aan ons de taak om de functie van het gedrag te achterhalen en alternatief gewenst gedrag aan te leren. Tijdens deze workshop leren we u kijken naar de functies van uitdagend gedrag en leren we u hoe u vervangend gedrag kunt aanleren met behulp van positieve versterking. Is het onmogelijk om met uw kind op bezoek te gaan, boodschappen te halen of tanden te poetsen? Verstoort het kind de klas zodra hij een taakje krijgt wat zijn motivatie niet heeft? Neem voorbeelden mee naar de workshop! U kunt inschrijven wanneer u workshop 1: ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 6: Zelfstandigheid

Daar waar kinderen met een normale ontwikkeling al snel ‘zelf doen’ roepen, is dit voor kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand niet vanzelfsprekend en is het aan de opvoeders om vaardigheden te signaleren die het kind zelfstandig zou kunnen doen en deze vervolgens aan te leren.
In deze workshop krijgt u inzicht in welke vaardigheden een kind op een bepaald niveau zelfstandig kan uitvoeren en hoe u dit kunt aanleren. Hierbij kunt u denken aan zelf aan- en uitkleden, tafel dekken, tandenpoetsen maar ook aan boodschappen doen, met geld leren omgaan, je kamer opruimen en helpen in het huishouden.
U kunt inschrijven wanneer u workshop 1: ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 7: School en Schaduw
Wanneer het kind over voldoende vaardigheden beschikt om deel te kunnen nemen aan onderwijs zal samen met de ouders gezocht worden naar de meest passende vorm van onderwijs. Vanuit de Droomboom begeleiden we deze overstap door het inzetten van een ‘schaduw’. De in ABA getrainde schaduw begeleidt de generalisatie van de aangeleerde vaardigheden naar de nieuwe locatie en geeft het kind gedragshulp met als doel het kind zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren binnen de klas. Hoe dit proces verloopt leert u in deze workshop. Ook leert u hoe u binnen een klas het kind met ASS kunt motiveren actief deel te nemen aan de instructies en hoe u het kind zelfmanagement aanleert. U kunt inschrijven wanneer u workshop 1: ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ en workshop 3: ‘Gestructureerd Leren’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Voor wie:

De workshops zijn bedoeld voor ouders/verzorgers, familieleden, leerkrachten, begeleiders, trainers, schaduwen en therapeuten van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een taal/spraakstoornis, ASS en aanverwante stoornissen.

Waar:

De workshops vinden plaats op de Droomboom in Blaricum, maar op verzoek kunnen we deze ook op een andere locatie organiseren.

Wanneer:

Download het overzicht van de workshops en data in 2022-2023.

ABA Workshopschema 2022-2023 Droomboom 

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen.

Ja,
ik wil mij aanmelden voor de volgende workshop(s):

School en Schaduw, dinsdag 12 april 2022 € 45,--Inleiding in ABA, zaterdag 11 juni 2022 €75,--Inleiding in ABA, zaterdag 10 september 2022 €75,--Leren Communiceren, dinsdag 20 september 2022 € 45,--Gestructureerd en Motivatiegericht Leren, dinsdag 4 oktober 2022 € 45,--Sociaal Emotionele Ontwikkeling & Spel, dinsdag 1 november 2022 € 45,--Gedrag, dinsdag 14 februari 2023 € 45,--Zelfstandigheid, dinsdag 14 maart 2023 € 45,--School en Schaduw, dinsdag 11 april 2023 € 45,--Inleiding in ABA, zaterdag 10 juni 2023 € 75,--Inleiding in ABA, zaterdag 9 september 2023 € 75,--Leren Communiceren, dinsdag 19 september 2023 € 45,--Gestructureerd en Motivatiegericht Leren, dinsdag 3 oktober 2023 € 45,--Sociaal Emotionele Ontwikkeling & Spel, dinsdag 7 november 2023 € 45,--


Bij aanmelding voor de workshop 'Inleiding in ABA' is een lunch inbegrepen. Indien u dieet wensen heeft kunt u deze hier aangeven

Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en indien van toepassing een factuur, welke voor aanvang van de workshop dient te worden voldaan. Het deelnamegeld is inclusief koffie, thee en lunch (op de zaterdagen) en reader. Voor ouders/verzorgers van reeds op de Droomboom aangenomen kinderen zijn er geen kosten aan de workshopdagen verbonden. Restitutie van deelnamegeld vindt slechts plaats wanneer de workshop geen doorgang vindt. Ingeschreven deelnemers kunnen voor de gehele workshop één vervanger sturen indien zij zelf verhinderd zijn om deel te nemen.
Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden.