Individueel Educatie Plan (IEP)Voor ieder kind op de Droomboom wordt er iedere drie maanden een IEP (individueel educatieplan) gemaakt. Hierin staan de individuele leerdoelen beschreven, de ontwikkeling van het kind en het huidig functioneren.

Bijhouden voortgang
Binnen de Droomboom wordt de voortgang van ieder kind bijgehouden met behulp van de ABLLS-R (Assessment of Basic Language and Learning Skills). Binnen dit systeem zijn alle vaardigheden opgedeeld in meetbare doelen. Zo wordt ieder klein stapje binnen een vaardigheid geregistreerd. Elke dag wordt er data bijgehouden van een aantal doelen waar we met het kind aan werken. De data wordt verwerkt in grafieken. Wanneer het kind een doel behaald heeft (drie keer achter elkaar 80% of meer gescoord) zal dit aangegeven worden in de ABLLS-R en wordt verder gegaan met de volgende stap. Tevens wordt de vooruitgang op de verschillende ontwikkelingsgebieden bijgehouden m.b.v. de VB-MAPP.

Na drie IEP perioden stellen we een uitstroomprofiel en een tijdlijn op. Met meer dan 14 jaar aan verzamelde data kunnen we inmiddels een realistisch verwachting schetsen. 

CBCL
Ouders vullen elk jaar de CBCL (Child Behavior Checklist) in. Hiermee wordt inzicht verschaft in de gedrags- en emotionele problemen en vaardigheden van het kind. Er zal een verslag gemaakt worden en wanneer aanwezig worden de resultaten met de vorige resultaten vergeleken. Zo kan bepaald worden op welke gebieden vooruitgang te zien is en welke gebieden meer aandacht nodig hebben in de volgende periode.

IQ-test
Gedurende de plaatsingsperiode van het kind op de Droomboom wordt, indien nodig, een IQ-test afgenomen.