De Droomboom maakt gebruik van ABA om op positieve, creatieve en flexibele wijze communicatie, spel, socialisatie en zelfredzaamheid aan te leren. In onze programma’s:

• splitsen we vaardigheden op in kleine onderdelen;
• wordt één onderdeel per keer aangeleerd totdat het beheerst wordt;
• zijn er veel momenten van herhaling;
• geven we noodzakelijke hulp in het uitvoeren van de   onderdelen en bouwen we deze hulp af;
• wordt iedere goede respons beloond;
• worden eerst gemakkelijkere vaardigheden aangeleerd;
• complexe vaardigheden worden pas geïntroduceerd wanneer het kind de voorafgaande vaardigheden beheerst.