In Europa heeft één op de 100 schoolgaande kinderen een autismespectrumstoornis. Autisme is een levenslange neurologische aandoening die leidt tot ernstige moeilijkheden in vooral communiceren en contact maken. De oorzaak van autisme is nog onbekend.

Kinderen binnen het autisme spectrum ervaren elk hun eigen moeilijkheden. De zwaarte van de moeilijkheden hangt niet direct samen met de naam van de stoornis. In de mildste vorm hebben de kinderen moeite met vriendjes maken en andere sociale contacten of kunnen ze slecht tegen veranderingen. Soms ziet alleen de directe omgeving dat een kind anders is. In de zwaarste vorm beschikken de kinderen over geen enkel communicatiemiddel. Deze kinderen lijken geheel in hun eigen wereld te leven en hebben 24 uur per dag begeleiding nodig.

De Droomboom maakt in haar behandeling en begeleiding gebruik van de principes van ABA, Applied Behavior Analysis, oftewel toepaste gedragsanalyse. ABA principes zijn erg succesvol in het aanleren van complexe communicatie-, sociale-, spel- en zelfredzaamheid vaardigheden.

In dit onderdeel van de website leest u meer over autisme en ABA en de behandeling op de Droomboom.