Hieronder volgt een globaal stappenplan voor het inzetten van schaduwhulp in de klas.

 1. De Droombom geeft aan ouders een schooladvies af.
 2. Ouders nemen contact op voor een kennismaking met de door hun gewenste school.
 3. Nadat de ouders en de school met elkaar hebben kennisgemaakt en hier een vervolg aan willen geven plant de Droomboom een gesprek met school, ouders en vertegenwoordigers van de Droomboom. In dit gesprek worden de volgende punten besproken:- het niveau en de hulpvraag van het kind;
  – ondersteuning door de schaduwhulp;
  – beschikbare ondersteuning binnen de school;
  – de beschikbare tijd en duur voor het inzetten van een schaduw;
  – oefenperiode en/of directe plaatsing;
  – regelingen en indicaties als LGF, REC, PCL, ‘Passend Onderwijs’;
  – handelingsplan;
  – observaties en verslaglegging;
  – overlegfrequentie.
 4. Vastleggen van afspraken.
 5.  De schaduwhulp maakt kennis met de leerkracht en loopt een dag mee zonder dat het kind aanwezig is om klasroutines en dagritme te leren kennen.
 6. De schaduw en de ABA consultant van de Droomboom stellen doelen op voor de start van het kind in de klas. De eerste leerdoelen zijn gericht op sociale interactie en klasroutines.
 7. Start van het kind en de schaduwhulp.
 8. De ABA consultant van de Droomboom observeert regelmatig en op verzoek in de klas en geeft direct feedback aan de schaduw en de leerkracht.
 9. De school roept de leerkracht, ouders, IB-er, ambulant begeleider, schaduw en ABA consultant op voor terugkerende besprekingen.