Wanneer een Droomboom-kind uitstroomt naar onderwijs zal hij/zij vrijwel altijd beginnen met schaduwhulp, zowel binnen regulier onderwijs als binnen speciaal onderwijs. De schaduw helpt het kind instructies op te volgen, stimuleert sociale interactie en ondersteunt de communicatie, zodat het kind actief kan deelnemen aan het onderwijs. De schaduw gebruikt de ABA-principes en geeft zo min mogelijk hulp, maar genoeg om het kind de gevraagde taken uit te kunnen laten voeren.

De schaduw verdwijnt gefaseerd uit de klas; de hulp wordt afgebouwd zodra het kind de vaardigheid beheerst. De momenten dat het kind volledig zelfstandig kan werken en spelen in de klas zullen toenemen en uiteindelijk zal de hulp van de schaduw niet langer nodig zijn.

De schaduw krijgt intensieve begeleiding vanuit de Droomboom. Het kind en zijn schaduw worden regelmatig geobserveerd door de ABA consultant van de Droomboom. De consultant zal voor deze observaties afspraken maken met de leerkracht. Een eerste observatie duurt gemiddeld 2 uur. Het observatieverslag wordt door de consultant uitgewerkt en verzonden naar de leerkracht, de schaduw en de ouders.

Scholen ervaren de aanwezigheid van een schaduw over het algemeen als erg prettig. Het feit dat de schaduw zelfstandig kan functioneren zorgt ervoor dat er weinig tot geen belasting is voor de leerkracht. Bovendien zorgt de aanwezigheid van de schaduw ervoor dat het Droomboom-kind zich sneller aanpast aan de nieuwe omgeving.