De Droomboom behandelt kinderen tussen de twee en acht jaar. Wanneer een Droomboom-kind eraan toe is om (terug) naar school te gaan, zal de Droomboom dit zorgvuldig begeleiden. Ze zal de ouders adviseren ten aanzien van de schoolkeuze (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) en ze zal – indien de ouders dat wensen – samen met de ouders kennismaken en gesprekken voeren met scholen die eventueel in aanmerking komen.

Als een kind de Droomboom verlaat om naar onderwijs te gaan, zal het kind vrijwel altijd starten met een schaduw in de klas. Een schaduw is een vaste hulp voor het kind die ervoor zorgt dat het kind de instructies van de leerkracht kan opvolgen en actief deel kan nemen aan het onderwijs. Ook helpt de schaduw het kind met communicatie en stimuleert de schaduw de sociale interactie.

De schaduw maakt gebruikt van ABA technieken en de hulp van de schaduw wordt afgebouwd op het moment dat het kind de vaardigheid beheerst.

In dit onderdeel van de website vertellen we meer over het inzetten van schaduwhulp.