Wachtlijst

Stichting de Droomboom is een kleinschalig behandelcentrum. Wij bieden plaats aan maximaal 14 kinderen. Door de voor Nederland innovatieve behandelmethode is een snelle groei van kindplaatsen helaas uitgesloten. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van het aanbod waarborgen.

Er komt een plaats vrij zodra een ander kind de Droomboom verlaat of uitstroomt naar onderwijs. Gemiddeld stromen jaarlijks 2-3 kinderen uit.

In de periode van plaatsing op de wachtlijst tot start op de Droomboom bieden wij de mogelijkheid om de ouders te trainen in ABA in de vorm van cursussen en thuistrainingen, waardoor het programma van het kind toch kan starten.