Organisatie

Raad van Toezicht
Herman Brouwer, voorzitter
Jaap Kos, secretaris
Jos Verdier

Raad van Bestuur
Esther Rabbe-Grimbergen, voorzitter
Rob Schipper, penningmeester
Miryam Westerhout, secretaris

PR Commissie
Agnes Boertien

Ouderraad
Birgit Verboon
Elmas Genc
Hester Roos

Klachtenbemiddelaar
Marian Vos

Comité van Aanbeveling
Prof. dr. W.P. Vandertop, neurochirurg
dr. N. Notermans, neuroloog
dr. H. van Tinteren, kinderarts ziekenhuis Hilversum en Medisch
dr. P. Maidman, kinder- en jeugdpsychiater RCKJP
A. van Zweden-van Buuren, ervaringsdeskundige