Workshops

Stichting de Droomboom geeft een serie van 8 workshops in ABA:

Workshop 1: Inleiding in Applied Behavior Analysis
Deze workshop behandelt de basis principes van ABA procedures gebruikt bij het aanleren van vaardigheden bij kinderen met autisme of andere ontwikkelingsstoornissen. De nadruk ligt op het begrijpen en analyseren van gedragingen, het leren toepassen van positieve versterking en het koppelen van personen en omgeving aan versterkende voorwerpen en activiteiten. Het volgen van deze workshop is noodzakelijk voor deelname aan de vervolgworkshops.

Workshop 2: Leren Communiceren (Verbal Behavior)
Kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen hebben vaak een verstoorde taalontwikkeling. Bij veel kinderen is (gesproken) taal volledig afwezig. Deze workshop geeft de basis voor het aanleren van vragen, conversatie, benoemen, receptieve taal en vocale imitatie. En is zeer geschikt voor ouders en hulpverleners van kinderen die over weinig tot geen (gesproken) taal beschikken. De focus ligt op het gebruik van B.F. Skinner’s analyse van taal en de verschillende verbale operanten. U leert hoe u communicatieve vaardigheden van kinderen kunt vergroten door motivatie te gebruiken. In deze workshop wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van beginnende communicatie met behulp van PECS, gebaren en beginnende vocalisatie. U kunt inschrijven wanneer u de workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 3: Gestructureerd Leren (Discrete Trial Teaching)
In deze workshop leert u effectieve technieken om moeilijk te motiveren kinderen te ’leren leren’. U leert met behulp van positieve versterking en gedragshulp nieuw gedrag aan. U leert deze gedragshulp af te bouwen naar zelfstandigheid. Er wordt veel aandacht besteed aan het geven van instructie, het afwisselen van opdrachten, het geven van hulp, versterking en de snelheid van aanbieden om motivatie optimaal te houden. U kunt inschrijven wanneer u de workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 4: Motivatiegericht Leren (Incidental Teaching)
Hoe vang ik de motivatie van mijn kind en maak ik van elk moment een leermoment? Dat is een vraag die deze workshop zal beantwoorden. U leert natuurlijke momenten waarin uw kind interesse toont in zijn omgeving herkennen en gebruiken voor het aanleren van nieuw gedrag. Een toename van sociale interactie en generalisatie van vaardigheden zijn bijkomende voordelen van deze manier van leren. Deze workshop is vooral geschikt voor ouders en hulpverleners van kinderen in de peuter-en kleuterjaren. U kunt inschrijven wanneer u de workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 5: Leren Communiceren (Verbal Behavior), deel II
Wanneer het kind beschikt over een basiscommunicatie werken we verder aan de ontwikkeling van het stellen van vragen voor informatie, uitbreiden van woordenschat, zinsbouw, vloeiendheid en conversatie. U leert hoe u communicatieve vaardigheden van kinderen verder kunt vergroten door motivatie en gedragshulp te gebruiken. Hoe u taal kunt aanleren in gestructureerde sessies en deze kunt generaliseren naar de dagelijkse omgeving. U kunt inschrijven wanneer u workshop 1: ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ en workshop 2: ‘Leren Communiceren, deel I’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 6: Uitdagend Gedrag
Elke vorm van gedrag is communicatie, dus ook uitdagend of ongewenst gedrag. Aan ons de taak om de functie van het gedrag te achterhalen en alternatief gewenst gedrag aan te leren. Tijdens deze workshop leren we u kijken naar de functies van uitdagend gedrag en leren we u hoe u vervangend gedrag kunt aanleren met behulp van positieve versterking. Is het onmogelijk om met uw kind op bezoek te gaan, boodschappen te halen of tanden te poetsen? Verstoort het kind de klas zodra hij een taakje krijgt wat zijn motivatie niet heeft? Neem voorbeelden mee naar de workshop! U kunt inschrijven wanneer u workshop 1: ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 7: Spel en Sociale Interactie
Samenspelen en sociale interactie zijn vaardigheden waarbij heel veel eerder aangeleerde vaardigheden samen komen. Daarvan is communicatie er maar één. Sommige kinderen met ASS moeten eerst ook nog leren spelen met materialen. Dit maakt (samen)spel en sociale interactie gelijk tot een van de moeilijkste stappen. Deze workshop biedt u praktische handvatten hoe u uw kind hierin kunt stimuleren. U kunt inschrijven wanneer u de workshop ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ en workshop 4 ‘Motivatiegericht leren’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Workshop 8: School en Schaduw
Wanneer het kind over voldoende vaardigheden beschikt om deel te kunnen nemen aan onderwijs zal samen met de ouders gezocht worden naar de meest passende vorm van onderwijs. Vanuit de Droomboom begeleiden we deze overstap door het inzetten van een ‘schaduw’. De in ABA getrainde schaduw begeleidt de generalisatie van de aangeleerde vaardigheden naar de nieuwe locatie en geeft het kind gedragshulp met als doel het kind zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren binnen de klas. Hoe dit proces verloopt leert u in deze workshop. Ook leert u hoe u binnen een klas het kind met ASS kunt motiveren actief deel te nemen aan de instructies en hoe u het kind zelfmanagement aanleert. U kunt inschrijven wanneer u workshop 1: ‘Inleiding in Applied Behavior Analysis’ en workshop 3: ‘Gestructureerd Leren’ heeft gevolgd of kunt aantonen dat u over vergelijkbare kennis beschikt.

Voor wie:
De workshops zijn bedoeld voor ouders/verzorgers, familieleden, leerkrachten, begeleiders, trainers, schaduwen en therapeuten van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een taal/spraakstoornis, ASS en aanverwante stoornissen.

Waar:De workshops vinden plaats op de Droomboom in Blaricum, maar op verzoek kunnen we deze ook op een andere locatie organiseren.

Wanneer:
Download hier het overzicht van de workshops en de trainingsdata in 2017. Aanmelden kan door het aanmeldformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen.